//Sayın Faruk Çelik: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı (I)

Sayın Faruk Çelik: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı (I)

Sayın Bakanım,

Size yurtdışında yaşayan Türklerin haklarının korunması konusunda önemli gördüğümüz bir hususu dikkatinize getirmek amacıyla yazıyorum.

Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme’nin Taraf Devletlerdeki uygulanmasının incelenmesi/denetimi Göçmen İşçiler Komitesi tarafından yapılmaktadır. Komite, Sözleşmeye Taraf 46 ülkenin gösterdiği adaylar arasından seçilen 14 üyeden oluşmaktadır. Her iki yılda bir 7 üye için seçim yapılmaktadır.

Göçmen İşçiler Komitesi’nin 7 üyesinin görev süresi 31 Aralık 2013 tarihinde sona erecektir. Komite’nin görev süresi sona erecek üyeleriTürkiye, Filipinler, Mali, Guatemala, Sri Lanka, Jamaika ve Senegal’ın temsilcileridir.

Lahey Büyükelçiliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Mehmet Sevim Türkiye’nin Komite’de görev yapan üyesidir.

Mehmet Sevim’in bugüne kadar yurtdışındaki Türk vatandaşlarının sosyal haklarının korunması ve geliştirilmesi için yaptığı çalışmalar çok iyi bilinmekte ve takdir edilmektedir.

Her ne kadar Göçmen İşçiler Sözleşmesine, hiç bir AB üyesi Devlet taraf olmasa da, Mehmet Sevim’in Birleşmiş Milletler’de, insan hakları, özellikle de göçmen hakları konusunda yapılan çalışmalardaki etkinliği, buradan sağladığı deneyim ve kazanımları Avrupa’da yaşayan Türk toplumuna yansıtıyor olması bu görevin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmelerinin uygulanmasını izleyen toplam 172 bağımsız uzman bulunmaktadır. Bunlardan sadece ikisi Türkiye’nin temsilcisidir.

Öncelikle, Göçmen İşçiler Komitesindeki üyeliğimizin korunması, yurtdışındaki Türk vatandaşlarını memnun edecektir. Bu görevin etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Mehmet Sevim’in bir dönem için daha aday gösterilmesi hususunu takdirlerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,