//Proactief integratiebevordering Turkse Nederlanders

Proactief integratiebevordering Turkse Nederlanders

De minster van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Dhr L Asscher

Amsterdam, 13 september 2016
Betreft: proactief integratiebevordering Turkse Nederlanders

Geachte minister,
De couppoging die in de nacht van 15 juli en 16 juli jl. heeft plaatsgevonden in Turkije, heeft ook geleid tot grote sociale spanningen binnen de Turks – Nederlandse gemeenschap in Nederland. Tolerantie en saamhorigheid naar elkaar toe hebben geleid tot intimidatie, bedreigingen en geweld tussen Turkse Nederlanders onderling. Nederlandse kinderen met een Turkse achtergrond worden massaal van school gehouden, Nederlandse ondernemers met een Turkse achtergrond worden totaal genegeerd.  De spanningen tussen Erdogan aanhangers en Gulen aanhangers begint dus zijn climax te bereiken.  HTIB heeft samen met twee andere organisaties zoals HAKDER en DIDF scherp stelling genomen tegen deze couppoging en veroordelen deze aanval op de democratie dan ook fel.  Op 2 augustus jl. hebben deze organisaties een gezamenlijke brief gestuurd naar Tweede Kamerleden met een kopie aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Buitenlandse Zaken.
Onderstaand de belangrijkste aandachtspunten voor HTIB (en de andere twee organisaties):
•    De discussie over de sociale spanningen tussen de Turkse Nederlanders richt zich voornamelijk op integratie. Vanuit de samenleving vraagt men zich af in hoeverre de Turkse Nederlanders die al decennia in Nederland wonen voldoende zijn geïntegreerd. De meeste Turkse Nederlanders geven namelijk aan meer betrokkenheid te hebben met Turkije dan met Nederland. De samenleving vindt het vreemd dat juist de Turkse Nederlanders uit een deel van de tweede generatie en de derde generatie zich meer verbonden voelen met Turkije, terwijl zij geboren en getogen Nederlanders zijn. De couppoging heeft een enorme impact en traumatische ervaring opgeleverd bij de Turkse Nederlanders. Op de eerste plaats omdat het een aanslag is tegen de democratie, waar zij juist zo lang voor gevochten hebben omdat te bereiken. Op de tweede plaats omdat vele familieleden, vrienden en kennis woonachtig zijn in Turkije. Om die reden is het juist erg belangrijk dat de Turkse Nederlanders hun bezorgdheid kunnen delen. Er zal meer ruimte moeten komen om – binnen de regels van de Nederlandse democratische rechtstaat – met elkaar in dialoog te gaan. Zowel binnen de Turkse Nederlandse gemeenschap onderling als tussen Turkse Nederlanders en Nederlandse parlementariërs. Turkse Nederlanders hebben namelijk het gevoel dat ze in de steek gelaten worden door de Nederlandse politiek, gelet op de opruiende- en negatieve kritieken die Nederlandse politici zich hier over uitspreken in de media. Anarchistisch gedrag van Turks Nederlandse jongeren is het gevolg. Een goed voorbeeld zijn de onlusten in de wijk Poelenburg in Zaanstad. Turks Nederlandse jongeren veroorloven zich om niet te tolereren gedrag t vertonen, maar deels wordt dat aangewakkerd door de negatieve uitlatingen van de media en de landelijke – en lokale politici. Ons advies aan het kabinet is:  schep de voorwaarden die het Nederlanders met een Turkse achtergrond mogelijk maakt daadwerkelijk te integreren met behoud van hun persoonlijke waarden.
•    Als het kabinet de sociale spanningen binnen de Turks Nederlandse gemeenschap wil tegengaan dan zal het moeten investeren in een alternatief project, waarmee deze groep zich kan verbinden. Dat project bestaat niet uit een ‘silver bullet’ waarmee alles wordt opgelost. Er is maatwerk nodig dat inspeelt op de mogelijkheden en behoeften van deze groep en andere Nederlanders in hun directe omgeving. Je kunt denken aan buurtinitiatieven waar Nederlanders met een Turkse achtergrond samen werken met andere Nederlanders, bijvoorbeeld gericht op het verhogen van de maatschappelijke participatie of het ondersteunen van kwetsbare bewoners bij hun dagelijkse activiteiten waarbij er geen onderscheid wordt gemaakt naar de persoon.
•    Daarbij onderstreept HTIB dat de lange arm van Erdogan alles in het werk stelt om Nederlanders met een Turkse achtergrond te verbinden aan een dominant Turks netwerk en dat het voor individuele betrokkenen erg moeilijk is om zich daaraan te onttrekken en dat zij daarom in een afhankelijke positie terecht komen. De met Erdogan/AKP gelieerde organisaties beschikken over materiële middelen en instituties (de moskee bijvoorbeeld) om het sociaal isolement van Nederlanders met een Turkse achtergrond te vergroten en te versterken.
•    Inmenging van de Turkse overheid in de Nederlandse samenleving kan en mag tevens niet getolereerd worden. Veel Turkse Nederlanders voelen zich al betrokken bij Turkije, maar voelen er niks voor beïnvloed of geïntimideerd te worden door nationale en internationale organisaties die nauwe banden hebben met Turkije. Dat dit niet zo op straat wordt gezegd, heeft te maken met de angst om naar Turkije op vakantie te gaan of om familie in Turkije te bezoeken. Nu zijn er al voorbeelden van Turkse Nederlanders die in Turkije zijn aangehouden of worden gevolgd door politie en / of justitie.

Dit soort projecten kunnen de vluchtheuvels vormen waar Nederlanders met een Turkse achtergrond en die nu meelopen met de dominante Turkse politiek de kans grijpen om het anders te gaan doen. Dit soort projecten kosten tijd en moeten zorgvuldig worden opgezet. Het HTIB en andere organisaties met een Turkse achtergrond wil daar graag een bijdrage aan leveren. HTIB is dan ook gaarne bereid om hierover met u verder van gedachten te wisselen.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Hoogachtend
Namens het bestuur van HTIB

Mustafa Ayranci
voorzitter