/Werkloosheid onder jongeren blijft hoog

Werkloosheid onder jongeren blijft hoog

In het vierde kwartaal van 2010 is de werkloosheid onder Turken opnieuw gedaald. Van de Turkse beroepsbevolking is nu 10 procent werkloos, tegen 4 procent van de autochtonen. 
De werkloosheid onder migrantenjongeren blijft met 21,9 procent zorgwekkend hoog. Verhoudingsgewijs zijn allochtone jongeren meer dan drie maal zo vaak werkloos als autochtone jongeren (7%).