/Nieuwe kansen voor migranten vrouwen

Nieuwe kansen voor migranten vrouwen

Verschillende departementen en de grote steden gaan samenwerken om de kansen van vrouwen uit minderheidsgroepen op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Alle betrokken partijen willen zich inzetten om beter samen te werken in een integrale aanpak. Staatssecretaris Aboutaleb zal mogelijkheden verkennen om ook het Participatiefonds in te zetten. Daarbij zal speciaal worden gelet op de kansen van zogenoemde nuggers (niet-uitkeringsgerechtigden), waartoe vooral herintreedsters behoren. Minister Plasterk zal nagaan hoe de toegankelijkheid van de kinderopvang kan worden verbeterd. Om het ondernemerschap van vrouwen te bevorderen wil minister Vogelaar met microkredieten experimenteren.
Dit zijn de voornaamste uitkomsten van de Integratieraad over de arbeidsdeelname van allochtone vrouwen, die werd gehouden op 4 maart 2008. Het Inspraakorgaan Turken werd vertegenwoordigd door Nermin Altıntaş. Zij benadrukte dat werk moet lonen. Als vrouwen gaan werken moeten zij er ook daadwerkelijk financieel op vooruit gaan.

De aanwezige wethouders van de grote steden zeiden graag te willen inzetten op een grotere arbeidsdeelname van allochtone vrouwen, maar signaleerden dat de doelgroep moeilijk te bereiken is. De LOM samenwerkingsverbanden hebben aangeboden op dat punt behulpzaam te zijn. Aanwezig waren de verantwoordelijke wethouders van Rotterdam (Kaya), Utrecht (Spit) en Den Haag (Van Alphen en Baldewsingh).

De Integratieraad wordt enkele malen per jaar gehouden en gaat telkens over knelpunten in de uitvoering van een bepaald onderdeel van het integratiebeleid. Vertegenwoordigd zijn de samenwerkingsverbanden van minderheidsgroepen, relevante maatschappelijke partijen en overheden die op het betreffende terrein werkzaam zijn. De Integratieraad staat onder voorzitterschap van minister Vogelaar.