/Werkloosheid Turken stijgt ondanks aantrekkende economie

Werkloosheid Turken stijgt ondanks aantrekkende economie

In 2006 hadden 104.000 Turken een baan in Nederland. Dat is 43,9 procent van de mensen tussen 15 en 64 jaar.

In 2001 was de netto arbeidsparticipatie o­nder Turken nog 47,8 procent. Voor autochtonen was dit percentage in 2006 66,9 procent. De werkloosheid o­nder Turken is in 2006 gestegen tot 15,1 procent, dit o­ndanks de forse stijging van het aantal vacatures. De stijging van de werkloosheid deed zich vooral voor o­nder vrouwen (van 15 naar 20,6 procent.)