/Lagere werkloosheid Turken over 2008

Lagere werkloosheid Turken over 2008

In de Turkse gemeenschap hadden in 2008 60.000 vrouwen en 92.000 mannen een baan. Vergeleken met voorgaande jaren betekende dat een forse stijging van de arbeidsparticipatie.

In de Turkse gemeenschap hadden in 2008 60.000 vrouwen en 92.000 mannen een baan. Vergeleken met voorgaande jaren betekende dat een forse stijging van de arbeidsparticipatie:

Netto arbeidsparticipatie Turkse immigranten 
                        Vrouwen     Mannen
2005                 33,7            61,4
2006                 32,5            62,3
2007                 38,1            62,5
2008                 42,4            67,3

In 2008 was 8,1% van de Turkse immigranten in Nederland werkloos. Dat is 1 procent lager dan het voorgaande jaar. Dit werkloosheidspercentage geeft het gemiddelde weer van de werkloosheid over alle maanden. Eventuele effecten van de kredietcrisis aan het einde van het jaar zijn daarom niet zichtbaar. Het CPB verwacht dat de werkloosheid in Nederland dit jaar oploopt tot 5,5 procent en volgend jaar tot 8,75 procent.

Ook voor de andere minderheidsgroepen was vorig jaar nog sprake van een dalende werkloosheid. Tevens is de arbeidsdeelname fors gestegen. De bruto-arbeidsparticipatie nam toe van 59 naar 62 procent. Zorgwekkend is dat jongeren niet hebben geprofiteerd van de dalende werkloosheid. Onder allochtone jongeren steeg de werkloosheid van 15,2 naar 16,8.