/Zorgen om de werkgelegenheid

Zorgen om de werkgelegenheid

In een brief aan staatssecretaris Klijnsma spreken de samenwerkingsverbanden er hun zorg over uit dat de oplopende werkloosheid onevenredig ten laste zal komen van immigranten.

Zij verzoeken de staatssecretaris om op korte termijn een bijeenkomst van het Landelijk Overleg Minderheden te houden over dit onderwerp. De samenwerkingsverbanden krijgen signalen dat werknemers uit de etnische minderheidsgroepen onevenredig hard getroffen worden door de ontslagen als gevolg van de kredietcrisis. Zij stellen verschillende maatregelen voor om een scheve werkloosheidsgroei te voorkomen. In de eerste plaats zouden de cijfers over aantallen ontslagen werknemers moeten worden bijgehouden en gepubliceerd.

Klik hier voor de brief*