//HTIB 50 Yaşında

HTIB 50 Yaşında

Sevgili dostlarımız,

Kimimiz 50, hepimiz 60 yaşındayız.

Bugün Hollanda’nın renkli mozağine tam altmış yıl önce Türkiye’den gelen Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Ermenilerin ve Süryanilerin renklerinin birbirine karışmasinin ve 1960 yılında sayısı 22 olan Türkiyelilerin bugün yarım milyon nüfus ile Hollanda’daki en büyük azınlık grubu olarak tabloya renk vermesinin 60. yılı.

Bu yıl Hollanda’daki Türkiyelilerin hepsi altmış yaşında. Altmış yaşımız kutlu olsun!

7 Haziran 1974 yılında bir avuç sosyalist işçi ve mültecinin bir araya gelerek kurduğu ve bu tabloyu çizenlerden renklerin ve seslerin eşit şekilde birlikte bulunabilmesinin önünü açan, HTİB’in ve eşit haklar mücadelesinin de 50. yılı.

Hollanda’da göçmenlerle ilgili hiçbir eylem ve gelişme yoktur ki HTİB içinde yer almasın ve etkin bir çalışma yürütmesin. İşte tam da bu yüzden elli yılını kutlarken sizlerle yan yana olmak ve dünümüzde bu onurla ve mücadele ile yazılan zengin tarihe bugünden hep beraber bakmayı diliyoruz.

Bu tarihe katkıda bulunan ve şahit olan Türkiyeli toplumun Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Ermeni, Süryani, genç, yaşlı, kadın, erkek bütün üyeleri, hepimiz elli yaşındayız

Sizi boyle tarihi bir gunde  duzenledigimiz etkinliklerden ilki olan acilis konserimize davet ediyor ve hepinizi orada görmek için heyecan duyuyoruz.


Ellinci yılımız kutlu olsun! Nice yıllara HTİB!..

Sevgi ve muhabbetle.