Bakanlar Kurulu Üyelerine

Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu üyelerine Sayın Bakan, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile imzalamayı düşündüğü Geri Kabul Anlaşması Euro-Türkler için tehdit edici unsurlar içermektedir. Şöyleki: Bildiğiniz gibi, Türkiye Cumhuriyeti (TC) ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki vize görüşmeleri…

Egemen Bağış’tan HTİB’e mektup

Sayın Mustafa Ayrancı, Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği Genel Başkanı Avrupa Birliği (AB) Konseyinin 21 Haziran 2012 tarihli Sonuç Kararlarıyla başlatılan Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti süreci konusunda Türkiye-AB ortaklık hukukundan kaynaklanan bazı haklarımızın zedeleneceği veya…

Asscher te eenzijdig over integratie

PERSBERICHT ASSCHER TE EENZIJDIG OVER INTEGRATIE Integratieagenda Asscher te gemakzuchtig De notitie van Asscher is onevenwichtig en draagt niet bij aan het integratievraagstuk. HTIB neemt daarom afstand van deze brief, die in onze ogen alleen…

Lodewijk Asscher gerçekleri söylemiyor

AB KOMİSYONU VE HOLLANDA BAŞBAKAN YARDIMCISI VE SOSYAL İŞLER VE İSTİHDAM BAKANI LODEWİJK ASSCHER GERÇEKLERİ SÖYLEMİYOR Avrupa’aki Türk vatandaşlarının sosyal güvenlikhakları konusundaki en temel belge olan 3/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı değiştirilmek isteniyor. AB Komisyonu…